Registrovat
Heslo vám bude odesláno emailem.

O nebezpečí radiace z mobilů, wifi a počítačů.

Ať chceme či nechceme, jsme účastníky největšího experimentu všech dob na živých bytostech, vystavení stovek miliónů (až 4 miliardy) lidí nekotrolovaným účinkům vysokofrekvenčního záření. Dosavadní výsledky jsou alarmující. Například nárůst rakoviny … Nikdo neví, co udělá s lidstvem dlouhodobé vystavení tomuto záření. Je to jako časovaná bomba. Buďme opatrní.

PÁTEK 8. LEDNA 2010

Jak se chránit proti mobilnímu vyzařování

 

Zde jsou nějaké francouzské rady opět od Next-up. Mnohé z nich známe, a mnohé nedodržujeme. Češi jsou údajně přeborníky v počtech mobilů i v době jejich používání. Myslím, že i procento dětí neustále si hrajících s mobilem je u nás vyšší než kdekoliv od nás na západ . Rizika si neuvědomuje skoro nikdo. Tyhle rady obsahují věci, které mě taky nenapadly – třeba o telefonování při jízdě. A vzpomínám, jak před několika málo lety, když byl mobil ještě vzácností, mě před jeho používáním varoval můj léčitel …

 

 

12 základních rad pro používání mobilního telefonu, abychom byli co nejméně vystaveni záření. 

 • 1. Používat sluchátka (handsfree), mít přitom telefon ve vzálenosti alespoň 20/30 cm od těla, abychom omezili vyzařování na sebe, omezit počet hovorů a omezit délku jednoho hovoru max. na 6 minut (doba, kterou tělo potřebuje k autoregulaci).
 • 2. Nenosit telefon na těle ani přepnutý do pohotovostního stavu, netelefonovat ve vzdálenosti méně než 1 metr od jiné osoby za účelem zmenšení vlivu „pasívního telefonování“.
 • 3. Silně nedoporučovat užívání osobám mladším 15 let (je to fáze růstu, tkáně jsou slabší, vyzařování je pro ně škodlivější, zejména pro mozek, pro hematoencefalickou bariéru, pro vaječníky atd.).
 • 4. Nedoporučovat užívání mobilního telefonu starým osobám a všem oslabeným osobám (vyzařování dále zeslabuje organismus), ani těhotným ženám (plodová voda, v níž se vyvíjí embryo a pak plod, silně absorbuje záření).
 • 5. Telefonovat jen v optimálních podmínkách příjmu, zásadně nevolat v místech s omezenou dostupností, jako výtahy, podzemí, karavany, metro, autobus atd. – sílavysílání i příjmu se tam až zdesetinásobuje.
 • 6. Netelefonovat při cestování, včetně vlaků, protože anténa mobilu musí neustále vyhledávat spojení a tím se vyzařování až zdesetinásobuje.
 • 7. Netelefonovat ve vozidle, které tvoří tzv. Faradayovu klec, a ta maximalizuje škodlivé účinky vyzařování, a to nejen na uživatele, ale na všechny pasažéry, zejména na děti. Za účelem volání je nutné vystoupit z vozidla.
 • 8. Nenechávat mobil zapnutý v noci vedle postole, protože i v pohotovostním modu se mobil fázově napojuje na anténu.
 • 9. Když si kupujete mobil, pořiďte si takový, který má ukazatel SAR (Specific Absorption Rate) (nejvyšší možná absorbce do lidských tkání) co možná nejnižší. (Nižší než 1,1W/kg na oči a tváře.) Pořiďte si mobil s viditelnou anténou, protože i když je méně elegantní, viditelná všesměrová anténa vyzařuje optimálním způsobem a tedy menší silou než anténa integrovaná v mobilu. Dejte přednost kritériu zdraví před vzhledem.
 • 10. Nedoporučit užívání mobilu všem osobám, které mají na těle kovové předměty, magnetické i nemagnetické, jako amalgámy, protézy, zubní aparáty, piercing, náušnice, brýle. Nedoporučení se vztahuje i na uživatele chodítek, invalidních vozíků a berlí. To vše je za účelem vyhnutí se odrazům, zesílení, zahřívání, pasívnímu vysílání, atd.
 • 11. Používat osobní mechanické ochrany proti vlnám (clony, kufříky), které mají údajně pozitivní vliv.
 • 12. Co nejvíce používat místo mobilního telefonu pevnou linku, která nemá žádné vyzařování a na níž je nyní volání (ve Francii) po většinu času ZDARMA a neomezené, s internetem, a to i do zahraničí.

Převzato.

Související příspěvky