Registrovat
Heslo vám bude odesláno emailem.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se později možná vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Pokud jste hodili „Padesát šest“

Straňte se všech cizinců.

Co vám přináší osud:

Myslíte, že někteří přátelé měli pravdu,

Když kritizovali vaše činy

A snažili se vás obvinit.

Ale vaši nejbližší jsou moudřejší.

Brzy se vám podaří odlišit přátele od nepřátel.

Související příspěvky