Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem Newsletteru, nebo jste koupili některé z našich produktů, svěřujete nám své osobní údaje. A my zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Zjistěte více o tom, jak vaše údaje chráníme a jaká jsou vaše v souvislosti s GDPR:

SPRÁVCE

Správcem tohoto projektu je Ludmila Djemel, U Smolnic 149/16, 15400 Praha 5, IČO 44871881, která provozuje webové stránky www.fengshuiporadenstvi.cz a www.fengshui-interiery.cz
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na emailu
djem@lo-pan.cz

PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do členské sekce online kurzu, zaslání informací o čase a místě konání živého kurzu, dodání knihy zboží apod.).

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Přímý marketing prostřednictvím e-mailu

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, jaké stránky na našem webu navštívíte a na co klikáte v e-mailu, a kdy e-maily nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání a zobrazování obchodních sdělení. Pokud si objednáte některý z našich webinářů, e-booků nebo pdf taháků, či video tréninků (ať placených nebo zdarma), vnímáme oprávněný zájem posílat vám informace a novinky s podobnou tématikou a know-how. Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od přihlášení.
Pokud zakoupíte některý z našich produktů či služeb, pak jako váženému zákazníkovi vám budeme informace a novinky s podobnou tématikou a know-how na základě oprávněného zájmu správce zasílat po dobu 5 let.
V obou případech se můžete ze zasílání informací a novinek kdykoliv odhlásit tlačítkem“odhlásit se“ v patičce každého našeho e-mailu.

Fotografie a video záznamy ze seminářů

Na některých našich živých akcích – workshopech, školeních, seminářích, … pořizujeme fotografickou dokumentaci nebo video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.
Jsou to následující poskytovatelé:
provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci
provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu
Facebook, Google,
poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
poskytovatelé právních služeb, advokáti,
poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu djem@lo-pan.cz

ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ NEWSLETTRŮ A OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

MLČENLIVOST

Ujišťujeme Vás, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2023

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

You have Successfully Subscribed!