Orákulum

 

Čínské hůlky štěstí je tradiční čínský způsob věštby a hledání odpovědí na důležité otázky. Nejstarší způsob věštby dodnes používané v buddhistických chrámech dálného východu.

Čínský způsob předpovídání budoucnosti je založen na dávno známém propojení lidských a přírodních energií a tento vztah je symbolicky přenesen do předpovídání budoucnosti s Hůlkami štěstí.

JAK NA TO!

Dříve než začnete s protřásáním hůlkami, jasně formulujte otázku, nebo přání, na které chcete získat odpověď.

circle-load

Vyplní se vaše přání?

Ano! Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Vaše číslo pro dnešek je „Jednička“

Žádné obchodní záležitosti nebudou dnes vykonány.

Co vám přináší osud:

Raději v srdcích mnoha přátel,

Více se netoulejte,

Ale posilujte důvěrné vztahy tam,

Kde je vaše péče nejprospěšnější, u vás doma.

Brzy můžete očekávat zprávu velké důležitosti.

Vyplní se vaše přání?

Ano! Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Vaše číslo pro dnešek je „Dvojka.

To největší štěstí je pro Vás přichystáno.

Co vám přináší osud:

Buďte opatrní ve všech činnostech.

V záležitostech vaší lásky to vypadá špatně,

Pokud nebudete diskrétní,

Budou z ní ruiny na velmi dlouhou dobu.

V blízké době pojedete na dlouhou cestu, která vám přinese prospěch.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se později možná vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Osud vám dnes přiřkl „Trojku“.

A ta je slavností pro Vaše já.

Co vám přináší osud:

Vaše budoucí štěstí již přichází,

Jak pro služebné, tak pro ženy i muže,

S bohatstvím a velkou úctou,

Od lidí vysokého postavení.

Každým dnem očekávejte zprávu s důležitými novinkami.

Vyplní se vaše přání?

Ano! Vaše štěstí je dnes dvojnásobné.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Vaše číslo pro dnešní den je „Čtyřka“.

Ta je jednou velkou slavností, nelze si přát více.

Co vám přináší osud:

Váš dobrý přítel Vám přinese štěstí,

A bude vaším hvězdným průvodcem,

Tak pečujícím, ať je to ona či on.

Svého štěstí jistě dosáhnete.

Vyvarujte se osudného přehánění.

Vyplní se vaše přání?

Ano! Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Pokud jste si „Pětku“ vylosovali, vaše dnešní štěstí,

Bude to nejlepší, osud to tak věští.

Co vám přináší osud:

Osud Vám věští úspěch,

Přijde s prací nebo s obchodem.

Ale pracujte sami, neberte žádného partnera,

Nebo ztratíte vše, co jste získali.

Budete mít štěstí ve spekulacích.

Vyplní se vaše přání?

Ano! Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Pokud hrajete, musíte hrát,

Číslice „Šest“, to je dobro pro dnešní den.

Co vám přináší osud:

Osud Vám dal talent,

Také vám dal zkušenosti.

Tyto dary přinesou štěstí do vašeho života,

Pokud jich nepoužijete ke špatnému.

Vyslovte laskavě další přání, bude splněno.

Vyplní se vaše přání?

Ano, Vaše přání se vyplní!

Vaše štěstí pro dnešní den:

Mudrci říkají, šťastná „Sedmička.

To je vždy dobré, vše je dnes Vaše.

Co vám přináší osud:

Milujte sebe a pro sebe,

Váš život bude jen šťastný,

Tak požehnané dary byly Vám dány,

Pro život i na věčnost.

Během jednoho roku se u Vás doma stane něco podivného.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se nesplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Pokud jste si „Osmičku“ vylosovali,

Se všemi obchodními plány je lepší posečkat.

Co vám přináší osud:

Budete mít sen a bude tolik smutný,

Jako by smůlu předvídal,

Však přehlédněte to zlé znamení,

Vše na konec v dobré se obrátí.

Buďte opatrní, máte tajného soupeře.

Vyplní se vaše přání?

Ano, Vaše přání se vyplní!

Vaše štěstí pro dnešní den:

Vaším dnešním štěstím je číslo „Devět.

Věštba říká, že je to velmi dobré znamení.

Co vám přináší osud:

Pokud chcete získat štěstí v životě,

Buďte milí, přímí a poctiví,

Jinak se všechny vaše plány zhroutí,

A smůla štěstí vystřídá.

Očekávají Vás velká pokušení.

Vyplní se vaše přání?

Vaše štěstí závisí na vašem úsilí.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Jak typické pro dnešní den,

To číslo „Deset“

Je dobré pro všechny ženy,

A špatné pro všechny muže.

Co vám přináší osud:

Váš přítel přejde přes moře,

Také pro lásku a bohatství.

Budete mít prospěch z jednoho či z obojího,

Stane se něco velmi překvapivého.

Očekávejte mnoho změn.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání není moudré.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Vaše číslo je zvláštní, dvojitá „Jednička“

Dnes se vám všechny předpovědi vyhýbají.

Co vám přináší osud:

Žijete-li v manželství, dávejte pozor,

Váš partner něco tají.

Jste-li svobodný, pozor na podvody,

Osud vás varuje.

Ztratíte přítele.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání bude brzy vyplněno.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Šťastné číslo, jak dokazují věky,

Přináší úspěch do všech Vašich plánů.

Co vám přináší osud:

Osud vám předpovídá toto:

Dva kamarádi ve vašem životě,

První z nich bude ten nejlepší,

Budete litovat, až budou dva.

Zbrklý spor pro nepodstatnou maličkost.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání je nesplnitelné.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Dnešní „Třináctka“ nebude úspěšná,

A peněžní dohody budou zcela jistě špatné.

Co vám přináší osud:

Někdo je do Vás velmi zamilován,

Ale jeho pozorností si nevšímejte,

Každá laskavost zkrátka jakoby trochu chorá byla,

Stane se příčinou žalu.

Ztratíte starého přítele, na němž jste závislí.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se splní během jednoho týdne.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Nepodepisujte žádnou smlouvu, nepište žádné dopisy,

Štěstí vám zítra bude nakloněno mnohem více.

Co vám přináší osud:

Jste-li svobodný, budete osamělý,

Ale sňatek přijde později, později ve vašem životě.

A jste-li ženatý (vdaná), budete mít

Muže (ženu) co Vás často hubuje.

Sít budete s velkou námahou, ale budete sklízet bohatou úrodu.

Vyplní se vaše přání?

Ano, Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Desítka a pětka, to jistě znamená,

To největší štěstí, pro toho, komu padla „Patnáctka“.

Co vám přináší osud:

S velkou dávkou sociálního cítění,

Ať u večeře, při zábavě nebo na plese,

Získáte nové přátele a udržíte si ty staré,

A budete milován všemi.

Očekávejte nepříjemnou a drahou zkušenost,

která Vám později přinese prospěch.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní, ale jen za cenu těžké práce.

Vaše štěstí pro dnešní den:

„Šestnáctka“ to je čest jen,

a péčí Vás zahrne tento den.

Co vám přináší osud:

Štěstí ve finančních a právních záležitostech,

Vaše štěstí v nich je dnes veliké,

Váš osud však bohužel, nebude tak úspěšný,

Ani v lásce, ani v ostatních záležitostech.

Na nečekané cestě se setkáte s milým spolucestujícím.

Vyplní se vaše přání?

Splnění Vašeho přání záleží jen na Vás.

Vaše štěstí pro dnešní den:

„Sedmnáctka“ s obavou Vás varuje,

nepijte dnes žádný alkohol, neštěstí nedaleko je.

Co vám přináší osud:

Štěstí v životě a záležitostech lásky,

Dosáhnete velkého bohatství,

Čekají na Vás, pokud si zachováte pevnost

A vyvarujete se pití alkoholu.

Podvod v nečekané oblasti.

Vyplní se vaše přání?

Ano, Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Dobré staré číslo pro den dnešní,

Hry nadějí zcela jistě ve Váš prospěch hrají.

Co vám přináší osud:

Máte přání a velikou naději,

Které si vysoko ceníte,

Osud Vám zaručuje štěstí,

Vše se brzy vyplní.

Nečekané osvobození od závazku, které Vám přinese radost a prospěch.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání má velkou šanci na splnění.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Nepůjčujte dnes žádné peníze,

Pokud ano, nebudou Vám vráceny.

Co vám přináší osud:

Ačkoli Vaše starosti vypadají tak veliké,

Zůstaňte pevný a neztrácejte odvahu,

Buďte statečný, milý příteli,

Vy zvítězíte! Nemůžete prohrát.

Čekejte hrubý dopis od někoho, koho pokládáte za přítele.

Vyplní se vaše přání?

Ano, Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Pokud Vám padlo číslo „Dvacet“

Čeká vás šťastný den a štěstí nebude zahálet.

Co vám přináší osud:

Smlouva, nebo nabídka na obchodní spojení

Bude Vám brzy udělána.

Věštba Vám doporučuje velkou opatrnost,

Případný podvod mohl by být Vaší zkázou.

Rodák z Vašeho města Vám může přinést štěstí.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní. Ale ne příliš brzy.

Vaše štěstí pro dnešní den:

To číslo psáno „Dvacet jedna“

To spoustu zábavy, však žádný zisk znamená.

Co vám přináší osud:

Věštba říká, že jste připraven,

Zdědit pozemky a bohatství.

Ale nebuďte na tom závislý, dále pracujte,

Získáte úspěch vlastními silami.

Získáte dědictví od někoho téměř neznámého, ale ne mnoho úcty.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání je nesplnitelné.

Vaše štěstí pro dnešní den:

To ožehavé číslo „Dvacet dva“ značí,

Že štěstí jen na Vás závisí.

Co vám přináší osud:

Ta povaha není příliš vhodná,

Pro život v blahu manželství.

Je lépe zůstat svobodný,

Svobodný muž či slečna.

Sami budete muset rozhodnout v záležitosti velkého významu.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Padlo Vám číslo „Dvacet tři“

To štěstí pro Vás přináší.

Co vám přináší osud:

Ziskem Vašich rozhovorů jak se zdá,

Je množství nových přátel,

Však jednoho se držte a nikdy nezapomeňte,

Nikdy si nepůjčujte, jen žádné dluhy.

Uděláte velký dojem na někoho, kdo je ‚Vám drahý.

Vyplní se vaše přání?

Na splnění Vašeho přání je pouze malá šance.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Ten, komu padlo „Dvacet čtyři“

Ať se drží pobřeží a vyvaruje se vody.

Co vám přináší osud:

Život na venkově je pro Vás to nejlepší,

Tam budete vždy šťastný,

A moc a bohatství získáte,

To je mé doporučení.

Měli byste změnit některé své zvyky, neboť ne všechny jsou dobré.

Vyplní se vaše přání?

Ano, Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Vaše dnešní přání, pokud bylo ze srdce,

Se zcela jistě vyplní.

Co vám přináší osud:

Povaha plná naděje,

Na tu smůla nemůže,

Jste plni radosti co úspěch vám vyhraje,

V čemkoli si přejete.

Cizinec neznámý, dříve neviděný vás obohatí.

Vyplní se vaše přání?

Špatný den pro Vaše přání. Zkuste to znovu zítra.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Štěstí ve hře dnes se nekoná

Pro toho komu dvojka se šestkou padá.

Co vám přináší osud:

Sklon k bezvýznamnému žertování,

Toto chování Vás brzy opustí,

Dobré kamarádství je někdy příjemné,

Ale Vašemu štěstí zkázu přináší.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní dřív, než uběhne jeden rok.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Ze všech čísel lidem známých,

Toto je to nejhorší, hoďte znovu.

Co vám přináší osud:

Drobné problémy jsou Vaším osudem,

Zdravotní problémy stále zde jsou,

Ale nevzdávejte se, buďte si jisti,

Konečným úspěchem.

Každých sedm let změna k Vám přichází.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

„Dvacet osm“ to nejlepší ze všech čísel,

Vaše šance jsou dobré, neváhejte.

Co vám přináší osud:

Přestože máte velké ambice

A netrpělivě očekáváte úspěch,

Pouze klidná vytrvalost,

Nakonec štěstí přinese.

Čeká Vás překvapení a neobvyklé přenocování.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Tomu, komu „Dvacet devět“ padlo,

Osud zaručuje jen úspěch a dobro.

Co vám přináší osud:

Váš život bude mnohem více naplněn

Energickým jednáním a plný sporů.

Vybojujete si svou cestu přes všechny překážky,

A váš život bude dlouhý a dobrý.

Nevezmete si svou první lásku, ale tato ztráta je Vaším ziskem.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání v lásce – Ne. Vaše přání v obchodě – Ano.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Dnes to na šťastný den vypadá,

Úspěch má ten, kdo obchodní plány udělá.

Co vám přináší osud:

Váš život je velmi seriózní,

Nikde sentiment žádný,

Všechen Váš čas je obchodu podřízen,

To je vaše přirozené útočiště.

Někdo se Vám chce pomstít za domnělou křivdu.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Není lepšího čísla pod sluncem,

Než „třicet jednička“ v dnešní den.

Co vám přináší osud:

Bez ohledu na to, čím se váš obchod zabývá,

Tkvící ve svých schématech,

Je jeho síla nekonečná,

Vede ke slávě, moci, dostatku.

Brzy dostanete důležitou informaci, která může vést

ke změně Vašeho bydliště.

Vyplní se vaše přání?

Přejte si to, co je splnitelné.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Vyvarujte se cesty vlakem a po moři,

Neb zde vás může potkat neštěstí.

Co vám přináší osud:

Váš život je omezován nerozhodností,

Ale tomu jinak by mělo být,

Velký úspěch se Vám nevyhne,

Pokud využijete nabízející se příležitosti.

Důvěřujte radě moudrého přítele, který Vám dá doporučení pro Vaše dobro.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se nesplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Jak už to tak vypadá, hodili jste dvakrát „Tři“

To znamená pro dnešek žádné štěstí.

Co vám přináší osud:

Cítíte se velmi spokojeně,

Sami se sebou i se všemi svými záležitostmi.

Ale budete ještě mnohem šťastnější,

Jakmile se naučíte něco nového.

V brzké době může být příčinou vašich problémů tajemná žena.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Využijte šance, která se dnes objeví,

Přijměte bez pochyb, že vám štěstí přináší.

Co vám přináší osud:

Jste připraveni na nové zkušenosti,

Dobrodružství tady i tam,

Však bohatství nebude dosti,

A ani kariéra radost nepřinese vám.

V brzké době očekávejte zvláštní dopis s nezvyklou nabídkou.

Vyplní se vaše přání?

Něco se možná vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Vaše štěstí je dnes přímo ukázkové,

Mírné slunce vás stále zahřívá.

Co vám přináší osud:

Máte sklony k nepozornosti,

Také porušování zvyklostí jste nakloněn,

To nemůže vám přinést štěstí,

A ani žádný prospěch.

Bzy prožijete potěšující dobrodružství.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se nesplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Vše je dnes pro Vás připraveno,

Láska i štěstí, stačí jen říct.

Co vám přináší osud:

Roky štěstí jsou pro vás přichystány,

Ale přesto, příteli, nezapomínejte na čas,

Šťastné náhody jsou vám nakloněny,

Pokud jich využijete, čeká Vás vítězství.

Před vámi je neočekávané štěstí a finanční zisk.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Číslo, které vám dnes padlo,

Přinese vám ve všech směrech jen dobro.

Co vám přináší osud:

Věštba nepřeje spěchu,

Zahrávat si a riskovat není vhodné,

Ale pokud vše promyslíte,

Tak zvítězíte, když moudře rozhodnete.

Brzy se setkáte s nevděkem.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Ten kdo hodí „Třicet-osmičku“

Měl by s podepisováním smluv posečkat chviličku.

Co vám přináší osud:

Osud vás varuje,

Osudové změny okolo vás víří,

Ztráta bohatství nebo šperků,

Díky nedbalosti nebo loupeží.

Čeká vás šťastná noc, s nešťastnými následky.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Dnes vám padla „Třicet devítka“

Pro obchodní smlouvy mimořádně vhodná.

Co vám přináší osud:

Štěstí spěchá do vašeho života,

Do vašeho podnikání, ke splnění vašich přání.

Bude to boj tvrdý, ale nevzdávejte se,

Pokud vydržíte, vyhrajete.

Dali jste unáhlený slib, kterého budete litovat.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní v okamžiku, kdy to nebudete očekávat.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Držte se dnes dál od právníků,

A samozřejmě i od paragrafů ve všech podobách.

Co vám přináší osud:

Poklady veliké vám věštba přisuzuje,

Kolem vás zdá se, že se vznášejí,

Ale čím jsou? Je to zlato, nebo láska?

To velmi brzy poznáte.

Očekávejte přechodné problémy, zpráva o nich vám přijde telegramem.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Ten, kdo hodil „Jedna čtyřicítku“,

Je tou nejšťastnější osobou pod sluncem.

Co vám přináší osud:

Velký úspěch je vám přislíben,

To nejlepší pokud podnikáte ve stavebnictví,

Nebo v čemkoli, kde pracujete se dřevem.

Buďte opatrní a štěstí se dostaví.

Velmi žárlivá bledá osoba brzy vyvolá hádku.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní, pokud se o to budete snažit.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Vaše číslo dnes štěstí nepřeje,

A pokud budete spěchat, jistě za to zaplatíte.

Co vám přináší osud:

Ale to, co je zváno šťastnou náhodou vy nikdy nepoznáte,

Ani to nebudete nikdy potřebovat.

Buďte vždy pracovitý,

A skrze tvrdou práci uspějete.

Vytoužené životní postavení se brzy stane vaším.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Pokud se na cestu chystáte,

Váš šťastný čas právě začíná.

Co vám přináší osud:

Významný mezník na cestě,

Dlouhá cesta před vámi,

Život plný štěstí a spokojenosti,

Jistě brzy přijde.

Brzy se proslavíte.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání je nerozumné.

Vaše štěstí pro dnešní den:

„Čtyřicet čtyřka“ to štěstí pro dnešní den,

Však co bude následovat, to těžko říct.

Co vám přináší osud:

Chcete-li získat úspěch v životě,

Vyvarujte se ješitnosti.

Nezapomeňte, že pouze prací,

Lze dosáhnout skutečné vzdělanosti.

Pozor na zradu přátel.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání je pochybné.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Den pro odpočinek, lepší nechat všeho,

Vyhnete se duševnímu přepracování.

Co vám přináší osud:

Pokud pracujete s kovy,

Budete vždy dobře zaopatřen.

Pracujete-li v hornictví či v obchodě,

Osud vám nic neodhalí.

Tmavá osoba na vás žárlí.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní během šesti měsíců.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Musíte být opatrný dnes,

Aby ďábel nezkřížil vaši cestu.

Co vám přináší osud:

Život na výsluní si přejete,

Pro to máte důvtip a talent též.

Osud souhlasí v tomto období

A velký úspěch přichází.

Vyvarujte se falešných přátel, někdo, komu důvěřujete je skrytý nepřítel

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Vaše štěstí je dnes jednoduše obrovské,

V obchodě i v ostatním na vaší straně je.

Co vám přináší osud:

Osud zdá se předpovídá,

Že budete žít do vysokého věku.

A že sláva velká vás bude provázet,

V hudbě nebo na jevišti.

Velký vzestup v životě přijde brzy.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní zcela jistě.

Vaše štěstí pro dnešní den:

„Čtyřicet osmička“ je dobrá pro dnešek,

Pro štěstí ve hře, pokud máte rádi tento směr.

Co vám přináší osud:

Využijete-li svého talentu,

Jak vám osud předepsal,

Uspějete v próze i ve verších,

S vážností i zápalem.

Dostanete dlouho očekávanou zásilku vysoké hodnoty.

Vyplní se vaše přání?

Dnes není šance na splnění vašeho přání.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Číslo dneška „Čtyřicet devět“,

Velmi pěkný osud značí.

Co vám přináší osud:

Máte sklon svěřovat ženám,

Všechna tajemství svého života.

Věštba radí toho zanechat,

A vyvarovat se tak další bolesti a sporů.

Očekávejte problémy z fyzického násilí.

Vyplní se vaše přání?

Později se snad vaše přání vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Štěstí lásce dnes nepřeje,

Ale v obchodě vám nahrává.

Co vám přináší osud:

Vše zdá se vypadá dobře,

Štěstí je víc než laskavé,

A můžete získat obojí, bohatství i slávu,

Nebudete–li zaslepený.

Dočkáte se nespravedlivého zacházení od blízkého příbuzného.

Vyplní se vaše přání?

Později se vaše přání možná vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Dnes „Padesát jednička“ vás bere v ochranu,

A před nehodami radí mít se na pozoru.

Co vám přináší osud:

Pokud jste přijal život v kanceláři,

V těsnopise nebo knihách,

Váš velký úspěch přijde brzy,

To je to co osud věští.

Dojdete škody díky přehánění.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní – možná.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Padlo vám číslo „Padesát dva“,

Vaše dnešní štěstí je uspokojivé.

Co vám přináší osud:

Číňané toto číslo nenávidí,

Prý se za ním smůla skrývá.

Protože číslo „Padesát dva“,

Žádné peníze a ztráta zaměstnání říká.

Brzký unáhlený spor pro maličkost.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Dnes, to je pravda, jako mnoho jiných dní,

Vaše štěstí je dobré, tak jako obvykle.

Co vám přináší osud:

Život tuláka, to je váš los.

Budete se smát a zřídka naříkat.

A bohatství shromáždíte snadno,

Tak jako ošálíte valící se kameny.

Brzy získáte nové přátele, kteří přispějí k vašemu úspěchu.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Máte-li přání právě pro dnešní den,

Bude jistě vaše, mudrci tak slíbili.

Co vám přináší osud:

Dnešek je naplněn štěstím,

Zítřek plný bolesti,

Ale obsah vždy zůstává

Pokud to dokážete, řekněte NE.

Brzy získáte zpět něco cenného, co jste ztratili.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se nesplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Úskočné číslo, tak je nazýváno,

Skvělé, jste-li svobodný, špatné, žijete-li v manželství.

Co vám přináší osud:

Brzy váš životní úspěch přijde,

Tak jak bylo předpovězeno již.

A pokud budete moudří, odložíte si trochu

Na dny, kdy přijde stáří.

Čeká vás drobná nehoda, která se brzy změní ve váš prospěch.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se později možná vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Pokud jste hodili „Padesát šest“

Straňte se všech cizinců.

Co vám přináší osud:

Myslíte, že někteří přátelé měli pravdu,

Když kritizovali vaše činy

A snažili se vás obvinit.

Ale vaši nejbližší jsou moudřejší.

Brzy se vám podaří odlišit přátele od nepřátel.

Vyplní se vaše přání?

Ano, vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

To číslo, které vám padlo dnes,

Přináší velké štěstí pro vše.

Co vám přináší osud:

Uspořádání je proměnné,

Vaše rozmary, kterými se chcete chlubit,

Jsou poněkud výstřední,

Mohou vás však přivést k vašemu skutečnému přání.

Mezi mnoha nápady vás potěší jeden skutečně ziskový.

Vyplní se vaše přání?

Přejte si něco lepšího pro získání štěstí.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Den stvořený pro zábavu a veselí,

Dobrý pro každé rozptýlení.

Co vám přináší osud:

Střežte svůj jazyk před každým,

Nebo tajemství vyzradíte.

Ztratíte tak obojí, bohatství i slávu

Pokud skryté neuhlídáte.

Máte mnoho přátel, ale jeden z nich vám závidí vaše štěstí.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Šťastné číslo v každý čas,

Pro toho kdo hodil „Padesát devítku“.

Co vám přináší osud:

Příliš snadno sdílíte s přáteli,

Postarejte se o sebe, vyvarujte se úvěru,

Jinak oni budou mít všechno maso

A vám nechají jen kosti.

Během jednoho měsíce se dozvíte něco velmi důležitého.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní pouze díky vytrvalé snaze.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Těžká práce dnes a spousta starostí,

Vaše štěstí, jak to vypadá, je poněkud vzdálené.

Co vám přináší osud:

Pokud snad působíte staromódně,

Nepropadejte starostem ani zoufalství.

Přátele, které jste si získal, vás milují

Není třeba dělat si starosti.

Neočekávaná prosperita k vám přijde v době,

kdy to nejméně čekáte, ale nejvíce po ní toužíte.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se nesplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Dnes vám padla „Šedesát jednička“

Špatná pro vás i druhé.

Co vám přináší osud:

Pro druhé můžete získat úspěch

Váš život je v očekávání.

Tak začněte své vlastní podnikání.

Vše co potřebujete, je odvaha.

Vbrzku obdržíte nabídku, kterou můžete akceptovat.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Padla vám dnes „Šedesát dvojka“

Více štěstí pro vás znamená.

Co vám přináší osud:

Osud se shoduje v jednom bodě,

Na smůlu to vypadá.

Přesto zcela jistě zvítězíte,

V lásce i obchodních plánech.

Vbrzku zvítězíte a svrhnete svého soka.

Vyplní se vaše přání?

Splnění vašeho přání je nejisté.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Štěstí je k vám spravedlivé,

S pochybným číslem „Šedesát tři“.

Co vám přináší osud:

Trvalé je vše co potřebujete

Pro získání úspěchu v životě.

Nečekejte na štěstí, aby vám pomohlo,

Ale zaslužte se sami o své vítězství.

Vbrzku vás čeká příjemné překvapení, které přijde prostřednictvím muže.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se zcela jistě vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Štěstí v trsech, štěstí hojnost,

Pro toho, komu padla „Šedesát čtyřka“.

Co vám přináší osud:

Jste nakloněn být si v životě příliš jist,

Máte sklony k riskování.

To je varování, buďte opatrní,

Nebo přijde neúspěch ve všech směrech.

Vbrzku přijde zvláštní návrh od zvláštního muže.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

„Šedesát pětka“, nešťastné číslo

važte si života jako takového.

Co vám přináší osud:

Jste příliš formální k druhému pohlaví,

Berete příliš ohledů na formu.

Dosáhnete mnohem větších úspěchů,

Pokud bude vaše vystupování vřelejší.

Brzy vás budou obtěžovat snědý muž a bledá žena.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání je přáním lásky, nikoli obchodu – ANO.

Vaše štěstí pro dnešní den:

„Šedesát šest“ to je dobré pro dnešek,

tak sklízejte úspěch ve všech směrech.

Co vám přináší osud:

Zdáte se být obdařen obchodním talentem,

Vaše přesvědčivost bude prodávat

Kterýkoli druh zboží se vám zlíbí.

V obchodě budete mít úspěch.

Máte důležité tajemství. Dobře ho chraňte ještě alespoň jeden měsíc.

Vyplní se vaše přání?

Zopakujte své přání zítra – možná se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Nepodepisujte dnes žádné doklady,

Nepřijímejte žádné nabídky.

Co vám přináší osud:

Nezapomeňte, nemůžete potěšit každého

Tak jak procházíte tímto životem.,

Inspirujte se úspěchem těch, co jsou na vrcholu

A předávejte ho těm, co jsou níže.

Brzy budete nucen rozhodnout se mezi dvěma přáteli,

čímž z jednoho z nich budete mít nepřítele.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Padlo vám číslo „Šedesát osm“,

Skvělé je pro plány i využití šancí.

Co vám přináší osud:

Vyvarujte se doktorů a jejich drog,

Vaše nemoc není zdaleka tak vážná.

Využijte darů přírody a cvičte.

Potěšíte tím vaše játra.

Již brzy očekávejte dopis přinášející dobrou zprávu.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Hodili jste dnes „Šedesát devítku“

Vaše dnešní štěstí je zcela jistě skvělé.

Co vám přináší osud:

Ve velké míře ambiciózní

A nepokojný je váš osud.

Štěstěna přeje těm,

co jsou ochotni spekulovat.

Brzy dostanete poštou zprávu, která vám přinese prospěch.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní díky nepředvídatelným událostem.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Padlo vám dnes špatné číslo,

Štěstí, ani lásce nepřeje.

Co vám přináší osud:

Osud věští ve všech bodech skvělý úspěch,

Náhlý vzrůst bohatství,

Však vyvarujte se plýtvání a lehkomyslnosti

Nebo ztratíte vše i zdraví.

Nebezpečí škod vlivem ohně.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

„Sedmdesát jednička“ to je číslo dobré,

dobré zprávy a spousta zábavy.

Co vám přináší osud:

Soupeř silný a bohatý

Pokusí se vaše plány překazit,

Ale nemyslete na porážku,

Trpělivost je nástroj vítězství.

Někdo zneužije informace, které od vás získal.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní – jednoho dne.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Pokud vám „Sedmdesát dvojka“ padne,

Vaše dnešní štěstí vypadá velmi nadějně.

Co vám přináší osud:

Všechny druhy starostí a problémů,

Hádky a množství sporů,

Toho se můžete snadno vyvarovat,

Pokud budete žít s radostí.

Vaše záležitosti lásky vypadají špatně, ale brzy bude vše v pořádku

díky velkorysému příteli.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

„Sedmdesát trojka“ dobrá pro cestování,

Štěstí a láska pro ni i pro něj.

Co vám přináší osud:

Již brzy budete mít inspiraci

A stvoříte plán originální,

Pro bohatství a úspěch veliký.

Již brzy očekávejte šťastný výsledek současných starostí.

Vyplní se vaše přání?

Vyslovte nové přání, které bude uskutečnitelné.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Vaše štěstí dnes je uspokojivé,

Přesto „Sedmdesát čtyřka“ je číslo špatné.

Co vám přináší osud:

Neznamená obzvlášť velké štěstí,

Budete zajištěn pro čas potřeby,

Ale pokud budete velkorysejší,

Budete šťastný a úspěšný.

Osud chystá velké bohatství, získané prostřednictvím vašeho sňatku,

nebo někoho z vašich blízkých.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Dobré pro sázky, dobré pro obchod,

Není lepšího čísla.

Co vám přináší osud:

Hodně štěstí a spousta radosti

Pro ženaté muže a vdané ženy.

Pro služebné, slečny nebo svobodné mládence,

Brzký život v manželství.

Brzy dostanete cenný šperk jako dárek.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Osud dnes radí velkou opatrnost.

Neriskujte ani cent žádným způsobem.

Co vám přináší osud:

Vaše mysl musí pracovat naplno,

To osud vám dnes radí.

Použijte rozum pro objevování věcí,

V tom vaše štěstí leží.

Neočekávaná událost, která se vbrzku přihodí

vám konečně přinese bohatství.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní, možná již velmi brzy.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Dvojitá sedmička, to je úspěch pro dnešek,

Zcela s jistotou to platí pro vše.

Co vám přináší osud:

Již nikdy víc nebudete mít obavy,

Štěstí je na vaší straně.

Nešťastní přátelé budou chodit prachem,

Ale vy se budete vždy vézt.

Vyvarujte se závistivých přátel.

Vyplní se vaše přání?

Později se možná vaše přání vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

„Sedmdesát osmička“, to je jen zábava,

špatná pro obchod, tak si pozor dejte.

Co vám přináší osud:

Mnoho zlatých šancí jste ztratili,

Když se tak díváte zpět do minulosti.

Kde druzí zvítězili na první pokus,

Vy jste byli vždy poslední.

Brzy vám bude nabídnuta příležitost, pokud ji využijete, zvítězíte.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní – možná.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Hodili jste „Sedmdesát devítku“,

Dnes je štěstí zde jen pro vás.

Co vám přináší osud:

Číňané toto číslo nesnášejí,

Pro smůlu, která se tváří jako štěstí,

Co okolo „Sedmdesát devítky“ se točí,

Jen ztráta práce a peníze žádné.

Unáhlená hádka pro maličkost.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Jste připraveni na skvělý den,

Pro štěstí nebo lásku, stačí vybrat jen.

Co vám přináší osud:

Máte roky štěstí v zásobě,

Ale, příteli, čas běží,

Smůla je připravená vás navštívit,

Pokud se tak stane, víno tomu napomůže.

Neočekávané peníze a štěstí přicházejí.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

„Osmdesát jednička“ přeje štěstí dnes,

Ale jak bude později, to je těžké říct.

Co vám přináší osud:

Pokud získáte v životě úspěch,

Vyvarujte se ješitnosti,

Nezapomeňte, že pouze prací

Vzděláváte svou mysl.

Pozor na přítelovu zradu.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní dříve, než uběhne rok.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Ze všech čísel, která jsou lidem známa,

Toto je to nejhorší. Házejte znovu.

Co vám přináší osud:

Drobné potíže, to je váš los,

Špatné zdraví osud přivolá.

Ale nevzdávejte to, zcela jistě

Nakonec zvítězíte.

Změny se budou opakovat každých sedm let.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní – zajisté.

Vaše štěstí pro dnešní den:

„Osmdesát trojka“, to je dobro pro dnešek,

k změnám a hrám směřuje ten den.

Co vám přináší osud:

Využijete-li svého talentu,

Osud vás povede k psaní.

Získáte úspěch v próze i ve verších.

V tématech vážných i nevážných.

Dlouho opožděná cenná zásilka k vám brzy dorazí.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní během jednoho týdne.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Nepodepisujte dnes žádné smlouvy ani dohody,

Zítřek je pro to mnohem vhodnější.

Co vám přináší osud:

Jste-li svobodný, budete osamělý,

Ale sňatek přijde později v životě.

Pokud jste ženatý, či vdaná,

Budete mít hádavého partnera.

Budete pracovat těžce, ale sklidíte bohatou úrodu.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Šťastné číslo pro dnešek,

Které je dobré pro každou příležitost

Co vám přináší osud:

Osud se nepřiklání k chvatu,

Hry změn neradí dnes,

Ale pokud vše dobře promyslíte

A zachováte se moudře, zvítězíte.

Vbrzku se setkáte s nevděkem.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní pouze díky vaší vytrvalé práci.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Těžká práce a také péče,

Vaše štěstí dnes je spíš jako iluze.

Co vám přináší osud:

Pokud se vše poněkud zdržuje,

Nebuďte zoufalý, nedělejte si starosti.

Přátelé, o něž se tak obáváte,

Nebudou již pomoc potřebovat.

Neočekávaná prosperita se dostaví v době, kdy ji budete nejméně očekávat.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Jedno z nejlepších čísel, to je „Osmdesát sedmička“

Vaše vyhlídky jsou dobré, již neváhejte.

Co vám přináší osud:

Ač máte ctižádostivost do budoucnosti,

A netrpělivost po úspěchu,

Pouze klidná vytrvalost

Přinese nakonec štěstí.

Čeká vás překvapení a neobvyklé lůžko.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se později možná vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Štěstí dnes lásce nepřeje,

Však pro obchod vše dobré jen.

Co vám přináší osud:

Vše pro vás se jeví dobře

A osud je víc než jen laskavý,

A vy můžete získat obojí, bohatství i slávu,

Nebudete-li tolik zaslepený.

Vbrzku s vámi bude nespravedlivě jednáno.

Vyplní se vaše přání?

Na splnění vašeho přání je jen malá šance.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Pro toho, kdo hodil „Osmdesát devítku“

Nebezpečí na vodě, bezpečí na břehu.

Co vám přináší osud:

Žít v přírodě, to je nejlepší pro vás,

Tam vy šťastný budete,

A zdraví a sílu získáte.

To je mé doporučení.

Změňte své zvyky, ne všechny jsou vám ku prospěchu.

Vyplní se vaše přání?

Špatný den pro přání. Zkuste to zítra.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Tento hod, to je smůla dnes,

Hry nadějí nejdou ve váš prospěch.

Co vám přináší osud:

Máte sklon trápit se z maličkostí,

Brzy se vaše pocity zlepší.

Dobré kamarádství se občas hodí,

Ale do trosek vaše naděje přivádí.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

„Devadesát jednička“ to je vaše šance pro dnešek,

žádné obchodní záležitosti nemají být dnes uzavřeny.

Co vám přináší osud:

Není dobré mít v srdci příliš přátel,

A z domova se toulat,

Lepší udržovat úzké vztahy,

Vždyť, kde nejlépe se pracuje, doma.

Brzká cesta, která vám přinese prospěch.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní, pokud pro ně budete pracovat.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Toto číslo dnes štěstí nepřeje,

Pokud spěcháte, jen škodu si způsobíte.

Co vám přináší osud:

To co štěstím zváno je, pro vás nekvete,

Ale vy nikdy nemáte jej zapotřebí.

Vy jste velmi pilný,

Díky pilné práci uspějete.

Dlouho vytoužené postavení bude brzy vaše.

Vyplní se vaše přání?

Pro své štěstí vyslovte jiné přání.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Den pro zábavu a radosti,

Vhodný pro všechno veselí.

Co vám přináší osud:

Hlídejte svůj jazyk před všemi,

Nebo tajemství vyzradíte.

To znamená, že obojí, bohatství i slávu,

Tak snadno ztratíte.

Máte mnoho přátel, ale jeden z nich vám závidí vaše štěstí.

Vyplní se vaše přání?

Vyslovili jste nesplnitelné přání.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Úskočné číslo „Devadesát čtyři“,

Většinou dobré, jen ne dnes.

Co vám přináší osud:

Načasování není vhodné

Pro manželské blaho.

Lepší zůstat svobodný,

Ať jste mladík, nebo slečna.

Brzy budete muset rozhodnout věc velké důležitosti, rozhodněte se sám.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

To co vám padlo dnes,

Žádné štěstí po celý den.

Co vám přináší osud:

Vypadáte velmi spokojený,

Se sebou i svými záležitostmi.

Ale budete mnohem šťastnější,

Budete-li se starat i o druhé.

Tajemná žena vám brzy způsobí potíže.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání je pochybné.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Den pro odpočinek, lepší nedělat nic,

Vaše mysl je přepracovaná.

Co vám přináší osud:

Pokud pracujete s kovy,

Budete vždy v dostatku.

Je-li to hornictví či obchod,

Osud svou věštbu tají.

Skrytá osoba k vám cítí žárlivost.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání je nesplnitelné.

Vaše štěstí pro dnešní den:

„Devadesát sedmička“ pro dnešek, nevěstí žádný úspěch.

A ani finančním záležitostem prospěch.

Co vám přináší osud:

Někdo je do vás velmi zamilován,

Ale jeho aktivit si nevšímejte.

Vše co se děje, je zdá se narušené,

Jen bolest pro něho i pro ni.

Ztratíte dávného přítele, na němž jste závislý.

Vyplní se vaše přání?

Vyplnění vašeho přání je závislé na vašem úsilí.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Tak mnoho příznačných věcí dnes,

Co přináší číslo „Devadesát osm“.

Je skvělé pro všechny ženy,

A zlé pro všechny muže.

Co vám přináší osud:

Váš přítel překročil moře,

Pro lásku i bohatství.

Z jednoho či obojího budete mít prospěch

To velké překvapení pro vás,

Mnoho změn se chystá.

Vyplní se vaše přání?

Vaše přání se vyplní.

Vaše štěstí pro dnešní den:

Pokud vám „Devadesát devítka“ padla,

Šťastný den a vše se podaří.

Co vám přináší osud:

Smlouva obchodní

Bude vám brzy předložena.

Věštba vám radí k opatrnosti,

Neb nebezpečí podvodu zde hrozí.

Člověk z vašeho rodiště přinese vám štěstí.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

You have Successfully Subscribed!