Může směr, do kterého je otočená vaše postel, ovlivnit to, jak se vám daří v partnerských vztazích?

Dokáže pouhé otočení pracovního stolu změnit vaši finanční situaci?

objevte

–⁠   čísla kua a jejich moc   –⁠

váš osobní průvodce spokojeným a naplněným životem podle Feng Shui

KUA je považováno za magické číslo štěstí a úspěchu.

Je základním číslem, které ovlivňuje náš život. Tvoří naši podstatu.
Je základem pro pochopení sebe samého a pomůže Vám prohloubit sebepoznání.
Číslo KUA vypovídá o tom, co Vám v životě přinese nejvíce štěstí, úspěchu, zdraví a spokojenosti.
Je ukazatelem k Vašemu pocitu naplnění.

Co jsou čísla KUA?

Většina z vás ví, jak správně zavěsit čínské mince nebo zrcátko Ba Gua. K čemu použít mandarínské kachničky, třínohou žábu a jak zavěsit zvonkohru. Víte, že díky správně uspořádanému prostoru je možné přilákat do domu štěstí, vyhnout se nehodám a nemocem. Jak ale podpořit své osobní záměry a dosáhnout toho, co vnímáme jako své životní volání?

$

Své osobní číslo KUA zjistíte z  data narození v kombinaci s pohlavím. To vede k porozumění osobnímu Feng Shui, které nám pomáhá v každodenním životě tím, že se sladíme se svými směry kompasu a získáme tak větší množství příznivé energie.

$

Rok narození má svou specifickou energii, a pokud jsme s ní v harmonii, dokážeme využít její příznivé vibrace, které nás hladce provedou úskalími každodenního života. Využití síly KUA je součástí tradičního čínského Feng Shui, které používá k výpočtu nejen vaše datum narození, ale také pohlaví, aby se tak co nejlépe sladila vaše osobní energie s jednotlivými směry.

$

Nejprve se lidé dělí na západní a východní skupinu. Poté je ke každému KUA přiřazen jeden z příznivých směrů se specifickým zaměřením: Zdraví, Vztahy, Úspěch a bohatství, Vědění. Dále dva směry neutrální a dva nepříznivé.

„Využití čísla KUA může pozitivně ovlivnit Vaši životní cestu. Jeho znalost je počátkem k pochopení Vašeho životního směřování.“

Už ho znáte?

Proč vám obecné Feng Shui rady moc nefungují?
Nebo nepřináší pohádkové výsledky?

t

Protože na podobné věci věří jen naivní lidé?

t

Protože opravdu hodnotné věci lze získat jen tvrdou prací?

t

Protože Feng Shui zvládne jen malé změny?

Ale kdepak.
Obecné rady platné pro všechny jsou „jen“ základními stavebními kameny. Chcete-li na nich postavit život přesně podle svých představ, potřebujete se řídit radami vhodnými přímo pro vás…

$

Moc čínského umění Feng Shui nemá žádné limity.
Dokážete s ním budovat podnikání, upevnit své zdraví, zlepšit partnerské i rodinné vztahy, vytvořit domov, ve kterém se budete cítit dobře… Nefunguje ale stejně pro nás všechny.

$

Pokud by stačilo řídit se obecně platnými radami z knížek, teoreticky by nám stačil 1 univerzální návod, jak si zařídit celý byt či dům – a všem by se nám dařilo stejně dobře. Kdybychom chtěli víc peněz, stačilo by přikoupit větší třínohou žábu.

Už teď asi tušíte, že v téhle myšlence něco nehraje. A máte pravdu.

Pro každého z nás totiž existují individuální pravidla a doporučení.
Ta nejčastěji používaná se váží k číslům KUA.

Osobní Feng Shui je nejsilnější, když:

$

váš dům čelí jednomu z vašich příznivých směrů

$

dveře v ložnici směřují k vašemu příznivému směru

$

vaše postel míří do vašeho příznivého směru

$

vaše kancelář je na úspěšném místě a váš stůl čelí vašemu směru Úspěchu

Využijte své nejlepší směry

Jakmile začnete postupně upravovat svůj domov a kancelář tak, abyste co nejlépe využili své osobní směry, pocítíte nárůst energie, vitality a harmonie. Kdykoli je to možné, snažte se pracovat, sedět, spát … ve směru své příznivé energie.

Noste s sebou kompas (třeba v aplikaci v mobilu). Při schůzkách a jednáních se posaďte do svého směru úspěchu a vyjednejte si díky tomu lepší podmínky při žádosti o zvýšení platu, žádosti o půjčku, projednávání smluv …

Sladění se s vaším osobním KUA vám pomůže pozvednout energii veškerých vašich činností. Soukromá i pracovní jednání, vedená ve směru vašeho KUA budou úspěšnější. Pravidelné využívání těchto směrů vám pomůže posílit vztahy, zlepšit studijní výsledky, zvýšit úspěch v obchodě i zlepšit zdraví.

Vím, že není možné sílu směrů KUA využít vždy, ale snažte se o to v co největším množství situací.

 

Naučte se řešit situace, kdy musíte pracovat s nepříznivými směry

Co dělat, pokud je váš dům orientován ve vašem osobním nepříznivém směru? 

Může se stát, že váš osobní směr úspěchu je například jihovýchod, ale váš dům je orientován směrem k jihozápadu. To není nic neobvyklého.
I přesto, je nezbytné aktivovat každou část vašeho domova, včetně těch, které vám jsou nepříznivé. Aktivujte své příznivé směry co nejlépe je to možné. Ale nedovolte, aby vám případná nepříznivá orientace nedovolila v noci spát.

Velmi důležité je využít vaše osobní KUA při směrování vašeho pracovního stolu a orientovat ho do vašeho směru Úspěchu. Při výběru místa u jídelního stolu, kde je nejlepší vybrat směr Zdraví nebo Vztahů. Při výběru nového automobilu nezapomeňte zohlednit doporučené barvy, které vám poskytnou potřebnou podporu. A pokud kupujete nový dům? I zde je samozřejmě důležité vybrat si jeden ze svých příznivých směrů.

Poznejte své číslo KUA
a získejte v životě to, po čem doopravdy toužíte

Pro každé číslo KUA jsem vytvořila samostatný e-book, ve kterém se seznámíte s podstatou svého čísla, poznáte, které životní cesty jsou pro vás nejvhodnější – a objevíte své příznivé i nepříznivé směry, spolu s návody, jak jich využít naplno.

To, že dva lidé mají stejné životní číslo, neznamená, že budou povahově stejní, nebo se v životě setkají s obdobným úspěchem. Vše záleží na tom, jak vrozený potenciál využijí, zda podpoří své kladné stránky, nebo nechají převládnout negativní aspekty své osobnosti.

Sladění se s Vaším osobním KUA Vám pomůže pozvednout energii veškerých Vašich činností. Soukromá i pracovní jednání, vedená ve směru vašeho KUA budou úspěšnější.

Cena e-booku je 398 Kč.

KUA 1 – nezávislost a intuice

KUA 2 – pečlivost a metodičnost

KUA 3 – osobitost a jedinečnost

KUA 4 – radost ze života

KUA 5 ŽENA – sebevědomá ženskost

KUA 5 MUŽ – síla a sebevědomí

KUA 6 – vytrvalost a neústupnost

KUA 7 – intelekt a flexibilita

KUA 8 – energie a vytrvalost

KUA 9 – impulzivnost a energie

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

You have Successfully Subscribed!