Čísla KUA a jejich moc

Jak využít jejich sílu a získat víc.

 

Většina z vás ví, jak správně zavěsit čínské mince, nebo zrcátko Ba Gua. K čemu použít Mandarinské kachničky, Třínohou žábu a jak zavěsit zvonkohru. Víte, že díky správně uspořádanému prostoru je možné přilákat do domu štěstí, vyhnout se nehodám a nemocem. Mnozí z vás vědí, že s použitím data narození v kombinaci s pohlavím zjistíte své osobní číslo KUA. To vede k porozumění osobnímu Feng Shui, které nám pomáhá v každodenním životě tím, že se sladíme se svými směry kompasu a získáme tak větší množství příznivé energie.

Rok narození má svou specifickou energii, a pokud jsme s ní v harmonii, dokážeme využít její příznivé vibrace, které nás hladce provedou úskalími každodenního života. Využití síly KUA je součástí tradičního čínského Feng Shui, které používá k výpočtu nejen vaše datum narození, ale také pohlaví, aby se tak co nejlépe sladila vaše osobní energie s jednotlivými směry.

Nejprve se lidé dělí na západní a východní skupinu. Poté je ke každému KUA přiřazen jeden z příznivých směrů se specifickým zaměřením: Zdraví, Vztahy, Úspěch a bohatství, Vědění. Dále dva směry neutrální a dva nepříznivé.

Osobní Feng Shui je nejsilnější, když:

  • váš dům čelí jednomu z vašich příznivých směrů
  • dveře v ložnici směřují k vašemu příznivému směru
  • vaše postel míří do vašeho příznivého směru
  • vaše kancelář je na úspěšném místě a váš stůl čelí vašemu směru Úspěchu

Využijte své nejlepší směry. Noste sebou kompas. Při schůzkách a jednáních se posaďte do svého směru úspěchu a vyjednejte si díky tomu lepší podmínky při žádosti o zvýšení platu, žádosti o půjčku, projednávání smluv …

Jakmile začnete postupně upravovat svůj domov a kancelář tak, abyste co nejlépe využili své osobní směry, pocítíte nárůst energie, vitality a harmonie. Kdykoli je to možné, snažte se pracovat, sedět, spát … ve směru své příznivé energie.

Sladění se s vaším osobním KUA vám pomůže pozvednout energii veškerých vašich činností. Soukromá i pracovní jednání, vedená ve směru vašeho KUA budou úspěšnější. Pravidelné využívání těchto směrů vám pomůže posílit vztahy, zlepšit studijní výsledky, zvýšit úspěch v obchodě i zlepšit zdraví.

Vím, že není možné sílu směrů KUA využít vždy, ale snažte se o to v co největším množství situací.

Pozor!

Nikdy neumísťujte svůj pracovní stůl nebo postel přímo proti vstupním dveřím, i kdyby tak směřovali vaším příznivým směrem. To by vám přineslo jen smůlu a problémy.

 

Co dělat, pokud je váš dům orientován ve vašem osobním nepříznivém směru?

Může se stát, že váš osobní směr úspěchu je například jihovýchod, ale váš dům je orientován směrem k jihozápadu. To není nic neobvyklého.
I přesto, je nezbytné aktivovat každou část vašeho domova, včetně těch, které vám jsou nepříznivé. Aktivujte své příznivé směry co nejlépe je to možné. Ale nedovolte, aby vám případná nepříznivá orientace nedovolila v noci spát.

Velmi důležité je využít vaše osobní KUA při směrování vašeho pracovního stolu a orientovat ho do vašeho směru Úspěchu. Při výběru místa u jídelního stolu, kde je nejlepší vybrat směr Zdraví nebo Vztahů. Při výběru nového automobilu nezapomeňte zohlednit doporučené barvy, které vám poskytnou potřebnou podporu. A pokud kupujete nový dům? I zde je samozřejmě důležité vybrat si jeden ze svých příznivých směrů.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

You have Successfully Subscribed!