Obvykle známe čínskou kaligrafii jako velmi dekorativní znaky kreslené tuší a vhodné k zavěšení do prostoru. Mnohdy si však nejsme vědomi toho, jaká významová hloubka se za jednotlivými znaky skrývá. 

Tradiční čínské písmo je nejdéle používané na světě. Podle legendy vzniklo okolo roku 2700 př. n. l. na dvoře čínského císaře. Ke vzniku písma byl císař inspirován želvím krunýřem a kresbami na něm. Jednotlivé znaky nejsou složeny ze samostatných písmen tak, jak na to jsme zvyklí my, ale jedná se o samostatné objekty s hlubokým významem. Také jich na rozdíl od našeho písma není pár desítek ale několik tisíc.

Například znak KRIZE. Ten je složen ze dvou znaků: nebezpečí a příležitost. Nebo LÁSKA. To je pro změnu dvojice matka a dítě.

Znáte naši kaligrafii Napijte se čaje? Za tou se skrývá celý zenový příběh:

Při setkání žáka s učitelem byla na stolku také konvička s čajem a dva šálky. Žák neustále zasypávál učitele množstvím dotazů. Učitel začne nalévat čaj, lije a lije, až je šálek plný. A nepřestává, nalévá stále dál. Čaj se rozlévá po stolku a stéká na podlahu.

Žák vyděšeně zírá a potom začne křičet: „Co to děláš? Vždyť je ten šálek dávno plný! Nevidíš, že se do něj už víc nevejde?“

„Jistě, že vidím.“ říká učitel. „Ale uvědom si, že ty jsi jako tento šálek, jsi plný vlastních myšlenek. Jak bys mohl přijmout nové předtím, než svůj šálek vyprázdníš?“

Více kaligrafií si můžete prohlédnout a bádat nad jejich tajuplným významem v naší sekci „Kaligrafie“ a  možná najdete tu pravou i pro svůj interiér.

S láskou

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

You have Successfully Subscribed!