Chybí vám jeden nebo více životních sektorů? Objevte cestu k nápravě této nepříznivé situace.

Co se týká půdorysu nemovitostí, tak ve Feng Shui je za příznivý tvar považován čtverec a obdélník. Obdélník symbolizuje prvek Dřevo a trvalý růst a vzestup. Čtverec patří pod vliv prvku Země a dodává našim životům rovnováhu a stabilitu. Bohužel jen málo domů a bytů má takto vyvážený tvar. Velmi často se můžeme setkat s tvarem písmena L, který je považován za ten nejméně vhodný. V tomto případě často chybí celý jeden sektor a to omezuje příslušnou část vašeho života. Můžete tak strádat v lásce, vztazích, úspěchu, zdraví i bohatství. Jak řešit situaci, když bydlíte v domě nebo bytě ve tvaru L (nebo má váš domov jiné nepravidelnosti) a jeden nebo více sektorů vám chybí?

 

V domě:

V takové situaci se nachází řada domů. Nepravidelnost jejich tvaru způsobuje deficit některých sektorů a tím své obyvatele silně poškozuje. Pokud vám chybí například jihozápadní sektor, je pravděpodobné, že budete těžko hledat partnera, nebo stabilní a dlouhodobý vztah. Chybějící severní sektor zase snižuje váš úspěch v podnikání, obchodě a kariéře. Takto může být omezena energie kteréhokoli ze sektorů a to současně omezuje váš život a přicházející příležitosti. Můžete pociťovat napětí, nespokojenost a ztrátu vitality.

Nejlepším řešením je chybějící roh symbolicky přidat. Toto řešení je obvykle snáze použitelné u rodinných domů, kde můžete chybějící část symbolicky doplnit terasou nebo jinou vhodnou zahradní úpravou.

Při úpravě vždy berte ohled na vibraci chybějícího sektoru a volte doplňky, které s ním budou v harmonii.

 

V bytě:

V bytě je náprava poněkud komplikovanější, protože svůj chybějící sektor obvykle najdete v sousedově bytě. A to lze jen těžko řešit tím, že zazvoníte u jeho dveří s tím, že si k němu umístíte léčebné předměty Feng Shui. Využijte proto každý sebemenší kousek omezeného sektoru a aktivujte ho s ním ladícími doplňky. V případech, kdy je to energeticky vhodné (v oblastech Peněz, Zdraví, Obchodu a kariéry) můžete sektor symbolicky doplnit zavěšením zrcadla. Vždy však dávejte pozor na to, co zrcadlo odráží. Tuto energii totiž přenese i do takto „doplněného“ prostoru.

 

Chybějící sektory

Chybí vám některý ze sektorů? Pojďme se podívat, jak můžeme jednotlivé chybějící sektory vyřešit.

 

Severní sektor

Pravděpodobně ve své práci nebo podnikání nemáte dostatek příležitostí k postupu a rozvoji. Možná vám klesají příjmy, nebo se neustále objevují nečekané výdaje. Aktivujte zde vodní prvek. Jezírko, akvárium nebo fontána vám poskytnou vynikající službu a tuto oblast posílí. Pokud máte málo místa, zavěste křišťál Feng Shui, vystavte sošku Arowany, nebo zavěste obraz s rybami.

 

Severovýchodní sektor

Tato oblast přímo ovlivňuje vaše rozhodování, úspěch ve studiu, vzdělání a jasnost myšlení. Stabilizujte tento sektor přidáním prvku Země. U domu můžete vytvořit zpevněnou plochu nebo umístit velké dekorační kameny. Nezapomeňte ani na dostatečné osvětlení.

 

Jihozápadní sektor

Chybějící jihozápadní sektor má přímý negativní vliv na váš milostný život a partnerský vztah. Možná marně hledáte toho pravého partnera a začínáte pociťovat beznaděj, nebo se vám v současném partnerství nedaří tak, jak byste si přáli. Podobně jako u severovýchodního sektoru je nezbytné aktivovat prvek Země. Umístěte zde párové předměty, červené květiny, dvojici Mandarinských kachniček, nebo předměty symbolizující lásku a harmonii. Podpořte energii Ohně – svíčky, gril, nebo ohniště tomuto sektoru prospějí.

 

Východní sektor

Posílení této oblasti vám přinese zlepšení zdraví, vitalitu a radost ze života. Aktivujte prvek Dřevo. Zasaďte zde rostliny a pečujte o jejich zdraví. Přidejte zelenou barvu, obrazy krajin a stromů. Také můžete využít některý z tipů pro severní sektor a posílit Vodu. Ta dodá Dřevu patřičnou energii pro nezadržitelný růst.

 

Jihovýchodní sektor

Peníze, peníze a zase peníze. Dluhy, finanční závazky a nedostatečný příliv peněz mohou být projevem chybějícího nebo oslabeného jihovýchodního sektoru. Podobně jako u tipu pro Východ, aktivujte prvek Dřevo. Navíc zde můžete zavěsit čínské mince, vystavit zlaté ingoty, nebo Buddhu hojnosti. Využít můžete některý z tipů v e-shopu pro tuto oblast.Pokud vlastníte předměty, vzbuzující ve vás pocit luxusu, neváhejte s jejich umístěním právě do této oblasti.

 

Jižní sektor

Tento sektor vypovídá o vašem společenském postavení, pověsti po okolí, vztahu se sousedy i hmotném vlastnictví. Pokud ve vašem prostoru chybí, možná se těžko prosazujete a vaše společenské příležitosti jsou omezené. Aktivujte prvky Dřevo a Oheň. U domu můžete vybudovat dřevěnou terasu a prostor pro grilování. Jih aktivuje oheň – krb, svíčky, vonné tyčinky. Pomůže také umístění rostlin se špičatými listy a dostatečné osvětlení.

 

Západní sektor

Tato oblast má přímý vliv na vaše vztahy s dětmi a příbuznými. Podporuje tvořivost a začátek nových projektů. Pokud tato oblast ve vašem domově chybí, můžete pociťovat nedostatek podpory od rodinných příslušníků, nebo narušení vztahů v rodině. Západní sektor je podporován prvkem Kov a posilován Zemí. Ve venkovním prostoru můžete použít keramickou nebo betonovou dlažbu. Štěrkové cestičky, nebo dekorace z přírodního kamene. Hodí se sem zenová zahrada, nebo kovová dekorace. Také můžete zavěsit zvonkohru nebo zvonek.

 

 

Severozápadní sektor

Oblast zasvěcená cestování, ochranným bytostem, užitečným lidem a mentorům. Pokud tento sektor ve vašem domě chybí, budete jen těžce získávat podporu od svého okolí a pomoc v podnikání a kariéře. Také budete mít potíže s vytvořením sítě podpůrných osob a fungováním pracovního týmu.

 

Pro nápravu využijte tipy k podpoře Kovu a Země z odstavce věnovanému západnímu sektoru. Umístit zde můžete také sošku Buddhy,  Kwan Kunga nebo Ganeši.

 

Více tipů pro aktivaci jednotlivých sektorů najdete zde.

 

Přeji vám skvělé Feng Shui