Jak využít sílu čísel KUA a získat víc.

Většina z vás ví, jak správně zavěsit čínské mince, nebo zrcátko Ba Gua. K čemu použít Mandarinské kachničky, Třínohou žábu a jak zavěsit zvonkohru. Víte, že díky správně uspořádanému prostoru je možné přilákat do domu štěstí, vyhnout se nehodám a nemocem. Mnozí z vás vědí, že s použitím data narození v kombinaci s pohlavím zjistíte své osobní číslo KUA. To vede k porozumění osobnímu Feng Shui, které nám pomáhá v každodenním životě tím, že se sladíme se svými směry kompasu a získáme tak větší množství příznivé energie.

Rok narození má svou specifickou energii, a pokud jsme s ní v harmonii, dokážeme využít její příznivé vibrace, které nás hladce provedou úskalími každodenního života. Využití síly KUA je součástí tradičního čínského Feng Shui, které používá k výpočtu nejen vaše datum narození, ale také pohlaví, aby se tak co nejlépe sladila vaše osobní energie s jednotlivými směry.

Nejprve se lidé dělí na západní a východní skupinu. Poté je ke každému KUA přiřazen jeden z příznivých směrů se specifickým zaměřením: Zdraví, Vztahy, Úspěch a bohatství, Vědění. Dále dva směry neutrální a dva nepříznivé.

 Zjistěte své osobní KUA.

Osobní Feng Shui je nejsilnější, když:

  • váš dům čelí jednomu z vašich příznivých směrů
  • dveře v ložnici směřují k vašemu příznivému směru
  • vaše postel míří do vašeho příznivého směru
  • vaše kancelář je na úspěšném místě a váš stůl čelí vašemu směru Úspěchu

Využijte své nejlepší směry. Noste sebou kompas. Při schůzkách a jednáních se posaďte do svého směru úspěchu a vyjednejte si díky tomu lepší podmínky při žádosti o zvýšení platu, žádosti o půjčku, projednávání smluv …

Jakmile začnete postupně upravovat svůj domov a kancelář tak, abyste co nejlépe využili své osobní směry, pocítíte nárůst energie, vitality a harmonie. Kdykoli je to možné, snažte se pracovat, sedět, spát … ve směru své příznivé energie.

Sladění se s vaším osobním KUA vám pomůže pozvednout energii veškerých vašich činností. Soukromá i pracovní jednání, vedená ve směru vašeho KUA budou úspěšnější. Pravidelné využívání těchto směrů vám pomůže posílit vztahy, zlepšit studijní výsledky, zvýšit úspěch v obchodě i zlepšit zdraví.

Vím, že není možné sílu směrů KUA využít vždy, ale snažte se o to v co největším množství situací.

Pozor!

Nikdy neumísťujte svůj pracovní stůl nebo postel přímo proti vstupním dveřím, i kdyby tak směřovali vaším příznivým směrem. To by vám přineslo jen smůlu a problémy.

Poznejte své příznivé a nepříznivé směry a ovládněte jejich sílu.
Co dělat, pokud je váš dům orientován ve vašem osobním nepříznivém směru?

Může se stát, že váš osobní směr úspěchu je například jihovýchod, ale váš dům je orientován směrem k jihozápadu. To není nic neobvyklého.
I přesto, je nezbytné aktivovat každou část vašeho domova, včetně těch, které vám jsou nepříznivé. Aktivujte své příznivé směry co nejlépe je to možné. Ale nedovolte, aby vám případná nepříznivá orientace nedovolila v noci spát.

Velmi důležité je využít vaše osobní KUA při směrování vašeho pracovního stolu a orientovat ho do vašeho směru Úspěchu. Při výběru místa u jídelního stolu, kde je nejlepší vybrat směr Zdraví nebo Vztahů. Při výběru nového automobilu nezapomeňte zohlednit doporučené barvy, které vám poskytnou potřebnou podporu. A pokud kupujete nový dům? I zde je samozřejmě důležité vybrat si jeden ze svých příznivých směrů.

Přeji vám skvělé Feng Shui

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

You have Successfully Subscribed!